Kliendid meist

 • Baltic Horizon Fund (Tarmo Karotam, fondijuht)

  BPT meeskond on aktiivne ning süsteemse lähenemisega kolleegium, kes omab laiapõhjalisi kogemusi igapäevaseks kinnisvara mitmekülgseks haldamiseks.

 • East Capital Baltics AS (Indrek Tool, haldusjuht)

  Me ootame enda halduspartnerilt eelkõige proaktiivsust, võimet ennetada võimalikke probleemide teket ning olla valmis lahendama kõikvõimalikke ärihoonega kaasnevaid muresid. BPT näol oleme sellise partneri leidnud.

 • SA KredEx

  2009. aasta sügisel esimesest korda rendiruume vaatamas käies tekkinud positiivne kontakt rendileandja esindajatega on säilinud senini. Bürooruumide väljaehitamist meile sobivaks töökeskkonnaks juhtis Ülari Niinemägi professionaalselt ja ruumid anti meile üle nädal aega enne tähtaega!

  Meil on väga head partnerite vahelised suhted haldusjuht Kadri Heinolaga. Tema poole pöördudes võime olla kindlad, et kõik tekkinud probleemid saavad lahendatud nii kiiresti kui võimalik. Jagame omavahel infot ja meie poolt tehtud ettepanekuid arvestatakse. Rentnikule on oluline, et ka lepingu sõlmimise järel säilib rentniku ja rendileandja vahel sõbralik, mõlemale poolele kasutoov koostöö.

 • AS Abakhan Fabrics Eesti

  Juba üürilepingu sõlmimise ettevalmistus andis meile ka ettekujutuse BPT-st kui üürileandjast ja haldajast. Hindame BPT-d kui usaldusväärset, korrektset ja professionaalset partnerit.

  Teenust pakutakse kiiresti ja tulemuslikult  –  kaupluse personalilt oli meeldiv analoogset kinnitust kuulda. Täname senise koostöö eest ja loodame selle jätkumist ka edaspidi.