Ärikinnisvara haldus

Meie ärikinnisvara halduse teenus kombineerib kinnisvara korrashoiu ja varahalduse komponente pakkudes seeläbi lisaväärtustega alternatiivi klassikalisele haldusteenusele.

Meie teenuste hulka kuulub:

 • Vastutustundlik, professionaalne, rahvusvaheliselt mõistetavatel alustel kinnisvara haldamine ja omanikukohustuste täitmise tagamine
 • Üürisuhete haldus, klienditeenindus ja rahavoogude juhtimine
 • Kliendirahulolu perioodiline mõõtmine
 • Kinnisvara korrashoiu- , tarbimis- ja tugiteenuste korraldamine ning kvaliteedi kontroll
 • Objektiga seotud infovahetuse korraldamine ja arhiveerimine
 • Kinnisvara ehitus- ja remonditööde korraldamine
 • Strateegia või äriplaani koostamine, seehulgas investeeringust väljumise eesmärkidega arvestamine
 • Perioodiline eelarve koostamine
 • Kinnisvara energiatõhususkava koostamise korraldamine, elluviimine ja monitooring
 • Erinevas detailsusastmes ja regulaarsusega aruandluse koostamine
 • Objektiga seoses tekkivate andmete analüüs ning kalkulatsioonid hoone võtmenäitajate parandamise eesmärgiga
 • Objekti või ettevõttepõhine raamatupidamine, kulu- ja tuluarvestuse pidamine
 • Järjepidev kinnisvara parima kasutuse ning potentsiaali maksimaalse realiseerimise silmas pidamine

 

Kliendid meist

Referentsid