Üürniku esindamine

Kolimine on üürniku jaoks alati keeruline otsus. BPT eesmärk on pakkuda oma kliendile põhjalikke turuteadmisi ning aidata neil viia läbi hankeprotsessi, et leida turul parim olemasolev lahendus.

Pakume oma teenuseid kõikides ärikinnisvara sektorites: bürood, teeninduspinnad, toitlustus, kaubanduspinnad, lao- ja tootmispinnad ning hoonestamata ja hoonestatud kinnistud.

Teenus sisaldab:

  • Lähteülesande esmane kaardistamine ja info kogumine;
  • Kohtumised seotud osapooltega;
  • Tellija vajaduste ja ootuste kirjeldamine (asukoht, tehnilised nõuded objektile, Tellija tegevusspetsiifilised nõuded, üürilepingu tingimused, ajagraafik jms);
  • Segmendipõhine turuinfo ja soovitused;
  • Dokumentatsiooni koostamine ja koondamine pakkumistevooru jaoks;
  • Sihtgrupi (objektid, arendajad) valik ning esitlemine;
  • Valikukriteeriumide kirjeldamine;
  • Pakkumistevooru korraldamine ning hankedokumentatsiooni edastamine;
  • Eelvaliku teostamine;
  • Parima pakkumise valik koos Tellijaga.