Labiekārtošanas projektu vadība

Viens no sarežģītākajiem uzdevumiem, ar ko uzņēmums var saskarties ikdienas darbā, ir telpu atrašana, kas atbilstu organizācijas vajadzībām, piemeklējot pozitīvu vidi, augstas kvalitātes darba apstākļus un ēkas spēju funkcionēt augstā līmenī. Iepriekš minētais un vairāki īslaicīgi darbi ilgtermiņā ietekmē telpu lietotāju, viņu klientus un vispārīgo darbību. Mums ir ilggadēja un plaša pieredze nomnieku konsultēšanā, kā arī telpu pielāgošanā.

Mēs:

  • izprotam klientu vajadzības
  • piemeklējam telpas
  • sagatavojam rīcības plānu
  • pārliecināmies, ka telpas tiek būvētas saskaņā ar iepriekš noteikto budžetu, plānu un kvalitātes prasībām.

Kontakti