Vērtēšana

Konsultāciju pamatā ir profesionāla, objektīva un godīga aktīvu vērtēšana. „BPT Real Estate” ir uzticams un atzīts partneris attiecībā uz aktīvu vērtības noteikšanu.

Vērtēšanu veicam saskaņā ar Igaunijas vērtēšanas standartiem (EVS 875), starptautiskajiem vērtēšanas standartiem (IVS) un Lielbritānijas Karaliskā vērtētāju institūta (RICS, Red Book) standartiem.

Mēs vērtējam gan atsevišķus aktīvus, gan aktīvu kopumu šādiem mērkiem:

  • saistību vai pamatkapitāla palielināšanas;
  • refinansēšana;
  • finanšu pārskatu sagatavošana;
  • pārdevēja vai pircēja konsultēšana par darījumiem;
  • strīdu izšķiršana;
  • stratēģiskā plānošana;
  • nomas analīze, atsauksmes un strīdi, izmaksu analīze.

Mēs piedāvājam vērtēšanu šādos sektoros: biroji, mazumtirdzniecības īpašumi, rūpnieciskie īpašumi / noliktavas, kā arī attīstības projekti.

Kontakti